خوشحالی پاکستان از مذاکرات ریاض و تهران

پاکستان از مذاکرات میان ایران و عربستان ابراز رضایت کرد.

پاکستان از مذاکرات میان ایران و عربستان ابراز رضایت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ای پی‌پی، شاه محمود قریشی گفت: روند تنش زدایی میان ایران و عربستان  کوتاه نیست اما تهران و ریاض تلاش خوبی آغاز کردند.و ما به این روند امیدواریم‌وی افزود: انعطاف هر دوطرف  در مذاکرات امیدوارکننده و خوشحال کننده است و آرزوی ما برای رفع اختلاف‌ها میان ایران و عربستان در حال  تحقق است.