مناظره ای برای مردم ترتیب دهید

مشکلات و معضلات مردم بسیار است و غافل شدن از آن جایز نیست و حتی مسائلی همچون رقابت های انتخاباتی نیز نمی تواند موجب بی توجهی به آنها گردد. از طرفی انتخابات نیز بخش جدایی ناپذیر از مردم است و وجود مردم است که به آن اعتبار می بخشد لذا نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.

مناظره ای برای مردم ترتیب دهید

مشکلات و معضلات مردم بسیار است و غافل شدن از آن جایز نیست و حتی مسائلی همچون رقابت های انتخاباتی نیز نمی تواند موجب بی توجهی به آنها گردد. از طرفی انتخابات نیز بخش جدایی ناپذیر از مردم است و وجود مردم است که به آن اعتبار می بخشد لذا نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
درمورد اینکه افراد حاضر در انتخابات چه کسانی هستند و چه کرده اند و چه می کنند، تکلیف را باید به دست مردم سپرد تا با تفکر و تعقل خود برخوردی معقولانه با نامزدها و مشارکت در انتخابات داشته باشند. اما آنچه ضرورت دارد تا به آن پرداخته شود و حتی به نامزدهای انتخاباتی نیز تذکر داد، ارجحیت بخشیدن به اولویت ها و خواست ملت است.
آنچه در تبلیغات و اخیراً مناظره دست جمعی از آنها دیدیم،شبیه به یک جلسه دفاع میان كانديدها بود که همگی از دیگری شاکی و هریک درصدد اثبات خود به دیگری برآمدند. واقعا جای تأسف است که مناظره ای که با این همه هزینه ترتیب داده شده تا مردم را به آگاهی برساند تا انتخابی معقول داشته باشند، تبدیل به جلسه ای می شود که مخاطب را نسبت به وضع موجود دچار تشکیک می کند و به جای اینکه انگیزه مشارکت را بالا ببرد، فضایی برای تشدید بی اعتمادی و بی تفاوتی را سبب می شود.
جای تعجب است که نامزدهایی که قرار است امورات مردم را
چاره کنند و کشور را از بحران مشکلات خارج کنند، زمینه ای را برای یکدیگر چیدند که مخاطبان بیشتر به حاشیه کشیده شوند و در اینترنت به دنبال این باشند که فلان شخص مدرک تحصیلی اش را از کجا گرفته و یا درمورد اعتمادی که کارگزاران پیشین و فعلی نظام کرده اند دچار یأس و در مسیر آینده امیدی برای سازندگی کشور متصور نخواهند بود.
درحالی که انقلاب دستاوردهای بزرگی داشته و بزرگ ترین انقلاب در مبارزه با استعمار و استکبار شناخته شده است. نباید بخاطر مشکلاتی که برای کشور و جامعه به وجود آمده،چنان تصویر سیاهی نشان دهیم که گویا نباید از اول انقلاب می کردیم . این درست است که ما علیرغم اینکه در برخی از حوزه ها به موفقیت های بزرگی دست یافتیم، اما در حوزه اقتصادی دچار نارسایی های زیادی بوده و آنطور که هدف گذاری کرده بودیم نائل نیامدیم. اما نباید رقابت های انتخاباتی ما را به جایی برساند که پا را روی تمام دستاوردها و خون شهدا بگذاریم و برای رسیدن به هدف های خودمان اهداف انقلاب را فراموش کنیم.
مناظرات باید برای مردم باشد، باید برای تشخیص و درمان درد مردم باشد، باید مسیری از سازندگی را برای مردم تصویر سازی کند، باید هریک از نامزدها مدلی از حکومت داری را برای مردم ارائه کنند تا جذابیت اجرایی برای مردم ایجاد شود و انگیزه و امید برای حل مشکلات و اداره کشور پیدا کنند. دراین مناظرات به همه چیز پرداخته می شود غیر از خواست مردم. اگر قرار است که مناظرات به این شکل پیش برود، نامزدها می توانند به خرج خودشان به صورت دوبه دو یا چند به چند در فضایی دیگر به رویارویی بپردازند و از یکدیگر انتقام بگیرند.
اما اگر قرار است مناظرات برای مردم بینش ایجاد کند این راهش نیست. مناظرات باید از سوی مدیران و مشاوران تبلیغاتی نامزدها به سمتی حرکت کند که به جای تمرکز بر تخریب عملکرد رقبا، درجهت تشریح برنامه های خودشان و شفاف سازی مدل اجرایی مدنظرشان برای مردم برنامه ریزی شود.