یارانه نقدی امروز واریز می شود

یارانه نقدی پنج شنبه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.


یارانه نقدی  پنج شنبه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و بیست و چهارمین مرحله از یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی خردادماه، ساعت ۲۴ امروز پنج شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
همچنین دوازدهمین قسط مرحله نخست وام یک میلیون تومانی نیز به مبلغ ۳۵ هزار تومان از یارانه این ماه ۲۱ میلیون خانوار کسر می‌شود.