چگونه مراقب روان کودکان خود باشیم؟

برآورده سازی نیازهای اساسی کودکان مهم است، چون تا کودکان بتوانند از نظرروانی به افراد بالغ و سالم تبدیل شوند نیازهای ویژه‌ای دارند:

چگونه مراقب روان کودکان خود باشیم؟برآورده سازی نیازهای اساسی کودکان  مهم است، چون تا کودکان بتوانند از نظرروانی به افراد بالغ و سالم تبدیل شوند نیازهای ویژه‌ای دارند:
- نیاز به امنیت، «بنای پایدار یا پایایی سیستم»: کودکان به یک فرد بالغ قابل اعتماد نیاز دارند که بتوانند به وی اعتماد کنند.  بزرگسالی که از آن‌ها مراقبت کند و به آن‌ها فرصت دهد در یک محیط امن رشد کنند.  
- نیاز به آرامش و همبستگی با افراد دیگر: کودکان به امنیت و همبستگی با دیگران و فرصت به اشتراک گذاشتن تجربیات، افکار و احساسات خود با دیگران را نیاز دارند.
- نیاز به خودمختاری و استقلال: کودکان به محیط امنی نیاز دارند که بتوانند جهان را آن‌گونه که می‌بینند، کشف کنند.  هدف از رشد کودک به بزرگسال این است که روی پاهای خود بایستد و مستقل با روانی سالم فکر کند و تصمیم گرفته و مسئولیت‌پذیر باشد.  والدین خوب ودیگر مربیان به‌تدریج به کودکان این امکان را می‌دهند تا از بزرگسالان مستقل و جدا شوند.
- نیاز به توجه و دیده شدن، شناخت، تشویق و پذیرش: كودكان برای قدرتمند و سالم بودن نیاز به قدردانی به خاطر آن‎چه که انجام می‎دهند، دارند.  تا بتواند اعتماد به‌نفس و عزت نفس خویش را پرورش دهند.  کودکان را باید به‌خاطر کار مفیدی که می‌کنند، تشویق کرده و برای کار آن‌ها ارزش قائل شد.  این توجه و تشویق تنها به شرایط خاصی مثلاً عملکرد کودک مرتبط نمی‌شود حتی می‌تواند به افکار و ایده های خاص او مربوط باشد.
 - آزادی و برقراری ارتباط: کودک با بیان افکار و باور، احساسات و نیازهای خود به ما امکان می‌دهد او را بشناسیم و در استفاده او از آزادی فردی‌اش و ساختن ارزش‌ها تشویق کنیم. هرگز نباید با قوانین سختگیرانه کودک و احساساتش  سرکوب شوند.
- مرزهای واقع‌بینانه: کودکان برای این‌که در جامعه با دیگران زندگی کنند، به قوانین اجتماعی سالم نیاز دارند. آن‌ها باید بدانند چه موقع مجبورند ابراز احساسات خود را هنگام برخورد با دیگران محدود كنند و
چه زمانی می‌توانند این مسئله را مدیریت كنند.  کودکان ما به توانایی مقابله مناسب با اشتباهات، شکست‌ها و ناامیدی‌ها نیاز دارند تا مرزهای خود را بشناسند. آن‌ها باید یاد بگیرند که وظایفی دارند و گاهی باید کارهای خسته کننده‌ای انجام دهند.
-عشق و توجه: کودکان به توجه، نزدیکی جسمی و عاطفی، عشق و توجه نیاز دارند.
-خودانگیختگی، سرگرمی و بازی: کودکان نیاز به فضا برای بازیگوشی مناسب سن، پرشوری، خوشحالی و خودجوشی احتیاج دارند.