سامانه ارائه خدمات الکترونیکی فرهنگیان راه اندازی شد

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی سامانه ارائه خدمات الکترونیکی فرهنگیان خبر داد و گفت که سامانه مذکور فعال شده است.


دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی سامانه ارائه خدمات الکترونیکی فرهنگیان خبر داد و گفت که سامانه مذکور فعال شده است.
به گزارش ایسنا، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای اعلام کرد که سامانه profile.medu.ir به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به فرهنگیان با دو خدمت کارت پرسنلی و نقل و انتقال فرهنگیان راه اندازی شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از تاریخ مذکور سامانه
 cart.medu.ir غیر فعال خواهد شد.همچنین لازم به ذکر است که به زودی در سامانه مذکور خدماتی مانند حکم و ابلاغ نیز ارائه خواهد شد.