عراق به دنبال ساخت هشت راکتور هسته‌ای است

عراق به دنبال ساخت هشت راکتور هسته‌ای است


دولت عراق قصد دارد برای تامین نیاز برق خود هشت راکتور هسته‌ای بسازد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه بلومبرگ، عراق در حال کار روی برنامه‌ای برای ساخت چندین راکتور هسته ای به منظور تولید برق و تامین نیازهای خود در این زمینه است.
عراق قصد دارد برای رفع مشکلات قطعی مکرر برق که یک سری ناآرامی های اجتماعی را در این کشور در پی داشته است هشت راکتور با ظرفیت تولید ١١ گیگاوات برق بسازد اما حتی در صورت تکمیل ساخت این راکتورها بازهم برای تامین برق مور نیاز خود در آینده با مشکل مواجه خواهد بود، چراکه به گفته کمال حسین لطیف، رئیس سازمان تنظیم منابع رادیواکتیو عراق، این کشور با کمبود ١٤ گیگاوات برق روبرو است.
این مقام عراقی افزود: هزینه های این برنامه 40 میلیارد دلار برآورد شده است و طی 20 سال بازگردانده خواهد شد.