تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی

تشدید بحران در یک جامعه ناهمگون؛

علیرغم تشکیل کابینه ائتلافی و متزلزل جدید رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، بحران هویتی در جامعه ناهمگون این رژیم به خوبی قابل مشاهده است.


علیرغم تشکیل کابینه ائتلافی و متزلزل جدید رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، بحران هویتی در جامعه ناهمگون این رژیم به خوبی قابل مشاهده است.به گزارش  مهر، «نفتالی بنت»  توانست رأی اعتماد کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را کسب کند و به عنوان نخست وزیر این رژیم انتخاب شود. درهمین ارتباط، ۶۰ عضو کنیست به کابینه جدید
رژیم صهیونیستی به ریاست بنت رأی مثبت دادند و ۵۹ نفر با آن مخالفت کردند. به این ترتیب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی پس از
۱۲ سال متوالی از قدرت کنار رفت.