اعلام شرایط بهره‌مندی «دانشجویان» از بیمه تامین اجتماعی

دانشجویی و بیمه‌پردازی دیگر دو واژه غریبی از یکدیگر نیستند و دانشجویان کشور می‌توانند همزمان با تحصیل بیمه پردازی داشته باشند و برای آنها سابقه بیمه ایجاد می‌شود.به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تامین اجتماعی، دانشجویی و بیمه‌پردازی دیگر دو واژه غریبی از یکدیگر نیستند و دانشجویان کشور می‌توانند همزمان با تحصیل بیمه‌پردازی داشته باشند و برای آن‌ها سابقه بیمه ایجاد می‌شود. برای اطلاع از بیمه دانشجویی با مجید حسن زاده، معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت و گویی شده است که در ادامه می‌خوانیم:

اعلام شرایط بهره‌مندی «دانشجویان» از بیمه تامین اجتماعی


دانشجویی و بیمه‌پردازی دیگر دو واژه غریبی از یکدیگر نیستند و دانشجویان کشور می‌توانند همزمان با تحصیل بیمه پردازی داشته باشند و برای آنها سابقه بیمه ایجاد می‌شود.به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تامین اجتماعی، دانشجویی و بیمه‌پردازی دیگر دو واژه غریبی از یکدیگر نیستند و دانشجویان کشور می‌توانند همزمان با تحصیل بیمه‌پردازی داشته باشند و برای آن‌ها سابقه بیمه ایجاد می‌شود. برای اطلاع از بیمه دانشجویی با مجید حسن زاده، معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت و گویی شده است که در ادامه می‌خوانیم:
۱- دانشجویان عزیز برای بیمه شدن چه شرایطی باید داشته باشند؟
وفق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، حداقل و حداکثر سن پذیرش درخواست به ترتیب ۱۸ و ۵۰ سال می‌باشد و برای افرادی که بالاتر از ۵۰ سال سن داشته باشند، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی نزد این سازمان الزامی است. ضمناً ارائه کارت دانشجویی معتبر در هنگام ثبت تقاضا ضروری است.
۲- دانشجویان برای بیمه شدن به کجا مراجعه و درخواست دهند؟
دانشجویان می‌بایست از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es. tamin. ir و ورود به منوی بیمه شدگان / بیمه شدگان خاص / انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد، نسبت به انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان اقدام نمایند.
۳- بیمه دانشجویان از چه سالی آغاز شد؟
از دی ۱۳۹۷
۴- چه تعداد دانشجو در کشور بیمه تامین اجتماعی هستند؟ چه تعداد خانم یا آقا هستند؟
۱۰۵۵۳ نفر لغایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با انعقاد قرارداد در ردیف بیمه پردازان قرار گرفته‌اند از این تعداد ۹۵۳۷ نفر مرد و ۱۰۱۶ نفر زن هستند.
۵- بیمه دانشجویان در کدام نوع از بیمه‌ها قرار می‌گیرد؟ پرداخت حق بیمه آن‌ها چگونه است؟
همانند بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌باشد. پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه بعد قابل پرداخت می‌باشد. از فروردین تا حداکثرخرداد ماه سال بعد امکان پرداخت حق بیمه میسر است.
۶- مزایای این نوع بیمه چیست؟
مزایای این نوع بیمه حسب مورد و با توجه به شرایط متقاضی و نرخ‌های پرداخت حق بیمه انتخابی شامل بازنشستگی، فوت، از کارافتادگی و خدمات درمانی است.
۷- دانشجویان کدام استان‌ها بیشترین استقبال از این نوع بیمه داشته‌اند؟
به ترتیب استانهای اصفهان (۱۷۴۳ نفر)، غرب تهران بزرگ (۱۶۰۱ نفر)، آذر بایجان شرقی (۷۴۳نفر)، شرق تهران بزرگ (۶۶۵نفر) و مازندران (۶۲۷ نفر) بیشترین استقبال را داشته اند.
۸- پس از اتمام دانشجویی، تکلیف سوابق بیمه‌ای آن‌ها چه می‌شود؟
در صورت تمایل وعدم انقطاع در پرداخت حق بیمه دانشجویان می‌توانند پس از فراغت از تحصیل نسبت به ادامه بیمه خویش بر اساس قرارداد منعقده قبلی اقدام کنند.
۹- درصورتی که دانشجو خود بیمه شده تبعی باشد، ین نوع بیمه‌ها با یکدیگر منافات دارد؟ همزمان می‌تواند هر دو نوع بیمه را داشته باشد؟
در صورتی که دانشجو به عنوان فرد تبعی و به سبب تحت تکفل بودن پدر یا مادر خود از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کند می‌تواند به طور همزمان با انعقاد قرارداد بیمه دانشجوئی حسب مورد از تعهدات بلند مدت مربوطه شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بهره‌مند شود.
۱۰-چه برنامه‌هایی برای معرفی این نوع بیمه در سالهای گذشته داشته‌اید؟ چه برنامه‌هایی برای سال‌های آینده دارید؟
تبلیغ در دانشگاه‌ها برای جذب متقاضی جدید توسط شعب، انجام فعالیت بازاریابی توسط دفاتر کارگزاری‌های رسمی سازمان و چاپ بنر، تراکت و…