برای دوره های مردادماه؛ مرکز جدید برای آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو اضافه شد

برای دوره های مردادماه؛ مرکز جدید برای آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو اضافه شد


مرکز جدید در شهر تهران برای برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) در دوره های ۱۶۳ و ۱۶۴ ایجاد شد.
به گزارش مهر، با توجه به راه اندازی مرکز جدید در دانشگاه الزهرا (س) متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) دوره های
 ۱۶۳ و ۱۶۴ می‌توانند در این آزمون ثبت نام کنند.
متقاضیان در صورت تمایل برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون
دوره های ۱۶۳ و ۱۶۴ در مرکز دانشگاه الزهرا (س) میتوانند به لینک آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) در سایت سازمان سنجش به نشانی
 http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه کرده و با توجه
به توضیحات ارائه شده در این قسمت در آزمون ثبت نام کنند.
آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) در دوره ۱۶۳ در روز سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ و در دوره ۱۶۴ در روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
مرکز برگزاری آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) در
دانشگاه الزهرا (س) به نشانی تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)
 است.