درخواست چین از آمریکا برای لغو تحریم‌های کوبا

سخنگوی وزارت خارجه چین آمریکا را به لغو تحریم‌های کوبا فرا خواند.


سخنگوی وزارت خارجه چین آمریکا را به لغو تحریم‌های کوبا فرا خواند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «چائو لیجیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین  از آمریکا خواست که تحریم‌های کوبا را لغو کند.
وی گفت: «چین معتقد است که باید به حق هر کشوری در انتخاب نظام اجتماعی و مسیر توسعه آن احترام گذاشته شود. چین از کوبا در جست‌و‌جوی مسیر توسعه خود مطابق با شرایط ملی حمایت می‌کند و با دخالت خارجی در سیاست داخلی و امور داخلی کوبا به شدت مخالف است.»