مردم هرگونه تخلف مالی را به ۱۹۸ دیوان محاسبات کشور اعلام کنند

دیوان محاسبات برای جلوگیری از تضییع بیت المال اعلام کرد:

مردم هرگونه تخلف مالی را به ۱۹۸ دیوان محاسبات کشور اعلام کنند


سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور(۱۹۸) در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم پایه» و با هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه های دولتی و افزایش تعامل دو سویه دیوان محاسبات و مردم راه اندازی و افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، هموطنان عزیز می توانند هرگونه فساد و یا تخلف مالی را که در دستگاه های دولتی مشاهده می کنند، از طریق سامانه ارتباطات مردمی در پایگاه اینترنتی(www.dmk.ir) و تماس تلفنی با شماره ۱۹۸ به مرکز ارتباطات مردمی اعلام  نمایند. کارشناسان امر پس از دریافت گزارش، آن را جهت رسیدگی به مراجع ذیربط در دیوان محاسبات انعکاس داده و موضوع را تا رسیدن به نتیجه تعقیب می نمایند.