رییس جمهوری: بنای دولت عمل به وعده‌هاست

رییس جمهوری با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد مردم گفت: عمل به وعده‌ها می‌تواند اعتماد را بازسازی کند و برگرداند و بنای بنده به عنوان یک خدمتگزار و دولت این است که به وعده‌ها عمل کنم.

رییس جمهوری: بنای دولت عمل به وعده‌هاست

 رییس جمهوری با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد مردم گفت: عمل به وعده‌ها می‌تواند اعتماد را بازسازی کند و برگرداند و بنای بنده به عنوان یک خدمتگزار و دولت این است که به وعده‌ها عمل کنم.
 به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رییسی و بعد از سخنان موافقان و مخالفان درباره کلیات برنامه و کابینه معرفی شده به مجلس اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که غیر از موضوع معیشت و کسب و کار در کشور داریم، آسیب دیدن اعتماد مردم است و این اعتماد باید برگردد و بازسازی شود. برگشت این اعتماد در گرو عمل به وعده‌ها است.
وی افزود: عمل به وعده ها می تواند اعتماد را بازسازی کند و برگرداند و بنای بنده به عنوان یک خدمتگزار و دولت این است که به وعده ها عمل کنم. شما هم در مجلس شورای اسلامی مساعدت کنید در کمیسیون‌ها و صحن که دولت موفق شود و به وعده های خود عمل کند.
رییس جمهوری گفت: این همان جلوه از صداقت است که مردم می‌بینند آنچه که گفته می شود عمل می‌شود و اعتماد بازسازی خواهد شد.من چه در دوره انتخابات و چه در جلسات بعد از انتخابات عرض کردم بنای من عمل به وعده ها است و آن هم با یک ادعا نمی شود اثبات کرد جز این که مردم ببینند که دولت و وزرا و مسوولین مربوطه به وعده هایشان عمل کردند.
رییس جمهوری افزود: به آنچه عرض کردم، اعتقاد دارم و از خداوند برای عمل به وعده ها مدد می‌گیرم. این که  کسی تصور کند این وعده در واقع برای دوره انتخابات بوده است که هیجان ایجاد کند نه این گونه نیست چرا که ما در محضر خداوند متعال و شهدا هستیم سخنی که می‌گوییم باید قابل باور و بنای بر عمل باشد. این نقطه محوری است که مطرح شده و مطرح خواهد شد.وی درخصوص برنامه های خود اظهار کرد: آنچه تقدیم مجلس کردم یک برنامه خلاصه چند صفحه ای بود و  برنامه کلان را بعدا تقدیم می‌کنم. آنچه به عنوان برنامه دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد همه آنچه که در برنامه بود در آن چند صفحه گنجانده نمی‌شد و چند صفحه داده شد که رویکردهای برنامه در آن باشد که خلاصه آن را قرائت کردم.بنابراین برنامه کوتاه مدت و آنی ۶۵ صفحه با اولویت مسائل پیش روی دولت مانند کرونا و بازار سرمایه و کسری بودجه است.
 نسبت به همه مردم مسئول هستیم
رییس دولت مردمی تاکید کرد: نسبت به همه مسئول هستیم چه کسانی که به این دولت رای دادند و چه کسانی که به این دولت رای نداده‌اند و دولت در قبال همه آنها و نسبت به توجه به همه حقوق مردم مسئولیت دارد حتی ایرانیان خارج از کشور.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ایرانیان خارج از کشور هم مانند ایرانیان داخل کشور از حقوقی برخوردارند و دولت در برابر آنان مسئولیت دارد چون آنان به این کشور و به سرزمین مادری خود تعلق دارند و اولین جایی که ایرانیان خارج از کشور می‌توانند سرمایه گذاری کنند در وطن خود و سرزمین پدری و مادری شان است.
وی اضافه کرد: در برابر مسائل ایرانیان خارج از کشور مانند امنیت، حقوق اساسی، احوال شخصیه و بسیاری از این موارد مانند مسایل امنیت یک ایرانی در داخل کشور مسئول هستیم و وزارت خارجه و شورای عالی ایرانیان باید ساز و کاری دنبال کند و آنها بدانند حقوقشان در کشور و سرمایه‌گذاری آنان در کشور تامین خواهد شد.