بهترین نتیجه تاریخ را کسب کردیم

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک:

بهترین نتیجه تاریخ را کسب کردیم


محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ارزیابی از عملکرد کاروان ایران در بازی های پارالمپیک توکیو گفت: عملکرد کاروان در مجموع بالاتر از آن چیزی بود که ما پیش بینی کرده بودیم و این نشان داد که سیاست کیفی گرایی به خوبی جواب داد. البته ظرفیت ورزش کشور ما بالاتر از اینهاست و ما می توانستیم به نتایج بهتر نیز دست پیدا کنیم.
وی افزود: تلاش بر این است که در آینده با همین نگاه کیفی گرایی کارها را پیش ببریم تا به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
خسروی وفا خاطرنشان کرد: لیست تمام نفرات اعزامی با مسئولیت‌هایی که داشتند قبل از اعزام به توکیو به کمیسیون فرهنگی و نهادهای نظارتی ارسال شد تا در این زمینه شفاف سازی لازم را داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در این دوره بهترین نتیجه را در طول تاریخ بازی های پارالمپیک کسب کردیم و شرایط به گونه ای بود که در جاهایی که پیش بینی نقره داشتیم به مدال طلا تبدیل شد و تنها یک برنز در این دوره از بازی های برای کاروان کسب شد که واقعا نتایج راضی کننده بود.