شرکت‏های حمل ریلی خود را جزئی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می‏دانند

در نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت‏های حمل ریلی عنوان شد:

شرکت‏های حمل ریلی خود را جزئی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می‏دانند

 


اصفهان-افسانه خدایی
جلسه تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت های حمل ریلی کشور و نمایندگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با هدف تعامل و برنامه ریزی مناسب و تعیین میزان حق مالکانه سال ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات مدیر عامل شرکت برگزار شد.
در این جلسه که نمایندگان ذوب آهن اصفهان  ، نمایندگان و مدیران ۸ شرکت بزرگ و معتبر ریلی کشور و چند تن از مسئولین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند، ظرفیت‏ها و مسائل مرتبط با سیستم حمل ریلی ذوب آهن اصفهان و شرایط موجود شرکت‏های حمل ریلی ایران و تعاملات فی مابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان ضمن بیان اهمیت حمل ریلی در کشور و جایگاه و نیازهای حمل ریلی ذوب آهن اصفهان گفت:توسعه زیرساخت‏های ریلی کشور مورد فراموشی قرار گرفته و لازم است که همراه با توسعه زیرساخت‏های جاده ای ، زیرساخت‏های ریلی هم مورد توجه قرار گیرد.
ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان یکی از بهره‏برداران حمل ریلی ایران با حداکثر توان در خدمت توسعه سیستم حمل ریلی کشور است.
وی تاکید کرد: ذوب آهن اصفهان ضمن این که مانند بعضی دیگر از شرکت‏های تولیدی با مشکلات مربوط به گرانی تهیه مواد اولیه و انرژی مواجه است ، به کمبودها و مشکلات شرکت‏های مرتبط با حمل ریلی نیز واقف بوده و متناسب با شرایط کشوری در جهت برطرف نمودن مشکلات فیمابین تلاش می‏کند.
در این جلسه مدیران شرکت‏های حمل ریلی نیز در سخنان خود به ظرفیت‏ها و جایگاه حمل ریلی کشور اشاره کرده و یاد آور شدند: سیستم مذکور ۱۰ درصد از بار کشور را حمل کرده و با حرکت یک قطار باری از حرکت ۱۵۰ تریلی بی نیاز و از خسارات احتمالی آن دور می‏شویم.
نمایندگان حاضر با بیان مشکلات موجود
حمل ریلی از جمله مشکلات و گرانی‏های مربوط به تهیه قطعات لازم و انجام تعمیرات جاری و سالانه تاکید کردند که شرکت‏های حمل ریلی طرف قرارداد ذوب آهن اصفهان، همواره خود را جزئی از زنجیره تولید این شرکت دانسته و فارغ از هرگونه کمبود و حاشیه ای به همکاری با آن می‏پردازند. در ابتدای این جلسه مسائل مربوط به پرتال داخلی و عملکرد نرم افزار بارگیری ریلی ذوب آهن اصفهان از معادن تا ایستگاه تخلیه از طرف شرکت مربوطه تشریح شد.