بهره برداری از ۲۹۰ میلیارد ریال پروژه در پست‎های برق خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از بهره برداری از ۵ پروژه بانک خازنی و بی، با ارزش سرمایه‏گذاری حدود ۲۹۰ میلیارد ریال در پست‏های برق استان خبر داد.


مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از بهره برداری از ۵ پروژه بانک خازنی و بی، با ارزش سرمایه‏گذاری حدود ۲۹۰ میلیارد ریال در پست‏های برق استان خبر داد.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در پست‏های فوق توزیع گلستان، سپنتا و دانشگاه در کلانشهر اهواز چهار مجموعه بانک خازنی ۳۳ کیلو ولت به ظرفیت ۱۹.۲ مگاوار احداث و برقدار شده است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری این بانک‏های خازنی
 ۸۰ میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: وارد مدار شدن این بانک‏های خازنی باعث تعدیل توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت، بهبود ولتاژ شبکه توزیع در مناطق مرتبط و بهبود وضعیت ترانس‏های تحت مراقبت و جلوگیری از تخریب آنها می‏شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به توسعه پست
 ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت ولیعصرآبادان، افزود: در این پست یک بی ۱۳۲ کیلو ولت جهت اتصال به خط پیروز آبادان احداث و راه اندازی شده و ارزش
 سرمایه گذاری توسعه پست و احداث یک بی، حدود ۲۱۰ میلیارد ریال بوده است.
به گفته دشت بزرگ افزایش ضریب اطمینان و پایداری بیشتر پست با نصب ۲ بریکر ۱۳۲ کیلو ولت جهت ترانس‏های قدرت، ایجاد ظرفیت
خط جدید و توسعه شبکه برق جهت استفاده مشترکین در بخش های مختلف خانگی و صنعتی منطقه از جمله اهداف بهره برداری از بی و توسعه پست ولیعصر است.
وی تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته تاکنون ۶۱۶ مگاولت آمپر
در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت
در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.