در صرافی های بانکی؛ قیمت دلار به ۲۶ هزار و ۵۴۱ تومان رسید

در صرافی های بانکی؛ قیمت دلار به ۲۶ هزار و ۵۴۱ تومان رسید


قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)  سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۶ هزار و ۵۴۱ تومان رسید.
به گزارش مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۶ هزار و ۵۴۱ تومان رسید. همچنین  صرافی ها هر دلار را ۲۶ هزار و ۱۶ تومان خریداری می کنند.
قیمت خرید هر یورو در صرافی های بانکی ۳۰ هزار و ۸۶۵ تومان و قیمت فروش آن ۳۱ هزار و ۴۸۸ تومان است.