ایران می‌تواند در حوزه انرژی، نفت و گاز با عراق سرمایه‌گذاری کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:

ایران می‌تواند در حوزه انرژی، نفت و گاز با عراق سرمایه‌گذاری کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و ساخت نیروگاه‌ها، شرکت‌های نفت و گاز و ایجاد مسیری برای انتقال نفت ایران و عراق از مسیر بعضی از کشورها به چین، در کوتاه‌مدت درآمد به دست
 آورد.
به گزارش شانا، مجتبی یوسفی،  در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه بازار عراق موقعیت و ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برای سرمایه‌گذاران و تاجران ایران دارد، گفت: ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و ساخت نیروگاه‌ها، شرکت‌های نفت و گاز و ایجاد کریدوری شمالی برای انتقال نفت ایران و عراق از مسیر برخی کشورها به چین، در مدت کوتاه بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند.
وی افزود: اگر یک شعبه بانک مرکزی به‌صورت فرعی در عراق ایجاد شود و وظیفه آن تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور برطرف می‌شود.عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: باید کمیته‌ای مشترک بین ایران و عراق تشکیل شود و موانع را از پیش‌روی تولیدکنندگان بردارد تا بتوانیم به‌سوی ایجاد بازارهای جدید گام بردایم.