آمادگی لبنانی ها برای برگزاری جشن استقبال از سوخت ارسالی ایران

لبنانی ها تمام اقدامات فنی و لوجستیکی و اداری برای استقبال از سوخت ارسالی از ایران را انجام داده اند.

 

 لبنانی ها تمام اقدامات فنی و لوجستیکی و اداری برای استقبال از سوخت ارسالی از ایران را انجام داده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از المنار، مقامات حزب الله در منطقه البقاع لبنان اقدامات لوجستیک، فنی، میدانی و اداری برای استقبال از
 کامیون های حامل مازوت ایرانی را انجام داده اند و بخش رسانه ای
حزب الله نیز با تهیه هزاران پرچم و شعار و پلاکارد، آماده استقبال از
کامیون های حامل سوخت است که قرار است سوختی را که نفتکش ایرانی در سوریه تخلیه کرده، وارد لبنان کنند.
بر اساس این گزارش، این کامیون ها قرار است روز پنجشنبه آتی مازوت را از بندر بانیاس سوریه به منطقه بعلبک لبنان منتقل کنند.
تعداد این کامیون ۷۰ الی ۸۰ دستگاه است و حامل تقریبا ۳ میلیون لیتر مازوت هستند و مسیر تقریبا ۲۳۰ کیلومتری را باید طی کنند.