در صرافی های بانکی؛ قیمت دلار به ۲۶ هزار و ۷۳۳ تومان رسید

در صرافی های بانکی؛ قیمت دلار به ۲۶ هزار و ۷۳۳ تومان رسید


قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۶ هزار و ۷۳۳ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۶ هزار و ۷۳۳ تومان رسید. همچنین  صرافی ها هر دلار را ۲۶ هزار و ۲۰۴ تومان خریداری می کنند.
 قیمت خرید هر یورو نیز در صرافی های بانکی ۳۰ هزار و ۹۱۱ تومان و قیمت فروش آن ۳۱ هزار و ۵۳۵ تومان است.