ادامه اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات پارلمانی عراق

در پی اعتراض گروه‌های سیاسی و احزاب مختلف عراقی به نتایج اعلام شده انتخابات اخیر و طرح ادعاهایی در خصوص دستکاری شدن این نتایج، مناطق مختلف این کشور از شاهد اعتراض‌های خیابانی و بستن برخی محورهای مواصلاتی است.

 

 


در پی اعتراض گروه‌های سیاسی و احزاب مختلف عراقی به نتایج اعلام شده انتخابات اخیر و طرح ادعاهایی در خصوص دستکاری شدن این نتایج، مناطق مختلف این کشور از شاهد اعتراض‌های خیابانی و بستن برخی محورهای مواصلاتی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، شهرهای مختلف در استانهای بغداد، دیالی، بابل و بصره عراق،  نیز مانند روز گذشته، شاهد اعتراضات خیابانی و مسدود شدن جاده‌های اصلی در واکنش به اعلام نتایج شمارش آراء انتخابات پارلمانی اخیر است.