سازمان ملل:افغانستان در سال جاری ۳۲۰ تن هرویین خالص به سراسر جهان داده است

سازمان ملل:افغانستان در سال جاری ۳۲۰ تن هرویین خالص به سراسر جهان داده است

 


 داده‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال جاری افغانستان ۳۲۰ تن هروئین خالص به جهان داده است.به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،دفتر سازمان ملل متحد در این زمینه اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰، افغان‌ها محصول تریاک خود را
هشت درصد افزایش دادند و افغانستان ۸۵ درصد از بازار جهانی تریاک را در اختیار گرفت، به طوری که از هر پنج معتاد، چهار نفر به طور خاص از محصول افغانستان استفاده می‌کنند.