افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌ پزشکی قطعی است

دبیر شورای عالی انقلاب :

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این رویکر کاملاً جدی و قطعی و در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ما بتوانیم به افزایش حداقل ۳ هزار ظرفیت جدید برای جذب پزشک برسیم.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌ پزشکی قطعی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این رویکر کاملاً جدی و قطعی و در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ما بتوانیم به افزایش حداقل  ۳ هزار ظرفیت جدید برای جذب پزشک برسیم.
به گزارش مهر، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی به میزان حداقل ۳۰۰۰ نفر با اشاره به مباحثی که در خصوص بیکار بودن پزشکان عنوان می‌شود گفت: بله در تهران ممکن است پزشک بیکار داشته باشیم، ولی در سطح ملی توزیع پزشک درست انجام نشده است و اگر هم درست توزیع شود باز هم با کمبود جدی پزشک مواجه هستیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم شاخص‌های کشورهای پیشرفته جهان را رعایت کنیم باید یک خیزی برای جذب پزشک داشته باشیم از طرفی ما امکانات آن را نیز داریم تخت‌های بیمارستانی ما ۶۸ هزار تخت بود که الان تعداد تخت‌های بیمارستانی ما به ۱۷۰ هزار تخت رسیده است و اکنون پزشک لازم را برای آموزش داریم برای همین همه اقتضائات وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این رویکرد کاملاً جدی و قطعی و در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ما بتوانیم به افزایش حداقل ۳ هزار ظرفیت جدید برای جذب پزشک برسیم، اکنون ۳ درصد داوطلبان رشته‌های پزشکی جذب دانشگاه می‌شوند در صورتی که استعدادهای بالای ما ۱۰ تا ۱۵ در صد متقاضیان
هستند.