مذاکرات هسته ای

برخي منابع خبري به نقل از«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده اند که مذاکرات گروسی با مقامات ایرانی در تهران در خصوص موضوعات باقی‌ مانده پادمانی بی‌نتیجه مانده است. ضمن اينكه اين رسانه ها بارديگر بي نتيجه بودن ديدار و گفتگوهاي صورت گرفته ميان آژانس و مقامات كشورمان را به گردن ايران انداخته و عدم دسترسي ها به مراكز هسته اي و امنيتي را دليل اين موضوع عنوان داشته اند.

مذاکرات هسته ای

 


برخي منابع خبري به نقل از«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده اند که مذاکرات گروسی با مقامات ایرانی در تهران در خصوص موضوعات باقی‌ مانده پادمانی بی‌نتیجه مانده است. ضمن اينكه اين رسانه ها بارديگر بي نتيجه بودن ديدار و گفتگوهاي صورت گرفته ميان آژانس و مقامات كشورمان را به گردن ايران انداخته و عدم دسترسي ها به مراكز هسته اي و امنيتي را دليل اين موضوع عنوان داشته اند.
از سوي ديگر با هر بار حضور مقامات خارجي در كشورمان كه پيرامون پرونده هسته اي به ايران قدم مي گذارند، بسياري از جريان هاي سياسي و
رسانه اي با خبرسازي ها و تحليل هاي خود به صورت سياه و سفيد به پوشش اين موضوعات مي پردازند. به گونه اي كه جوي رواني را در جامعه ايجاد مي كنند كه اثراتش تا بازار ارز و طلا كشيده مي شود و با هر بار ورود و خروج مقامات آژانس يا سران كشورهاي غربي در ايران، شاهد نوسانات قيمتي هستيم. يا آنقدر مردم را اميدوار مي كنند كه قرار است توافق و تحولي صورت گيرد و يا آنقدر نا اميدي به وجود مي آورند و سياه نمايي مي كنند كه دامنه موج منفي آن حتي به مقامات
مذاكره كننده مي رسد.
اما واقعيت اين است كه پرونده هسته اي كشورمان نيازمند يك عقلانيت اصولي است كه بايد به دور از تند روي ها و كند روي ها به آن پرداخته شود.
 بحث منافع و امنيت ملي كشور در ميان است و نبايد به گونه اي برخورد كرد كه ابهام و شائبه هايي براي جامعه و افكارعمومي جهان ايجاد شود كه با رفت و آمد دولت ها در ايران تصميمات و سياست گذاري ها تغيير مي كند.
بايد انتظارها از مذاكرات و پرونده هسته اي كشور را تعديل و معقول كرد و با ايجاد شفافيت براي مردم محاسن و معايب هر دور از مذاكرات را مشخص نمود تا بي جهت بار اضافي مثبت يا منفي بر آن تحميل نگردد.