بیماران را در مسیر درمان یاری کنیم

برخی مسئولان و رسانه ها بر بی تاثیر بودن تحریم ها و توان کشور در تامین نیازهای داخلی از مجاری وارداتی خبر می دهند. اما واقعیت این است که هرگونه محدودیت و تحریمی قطعاً موجب کاهش سرعت خدمت رسانی و افزایش هزینه های آن می گردد. چرا که وقتی ما به لحاظ بانکی و دسترسی به منابع ارزی محدودیت داریم،قطعا نتیجه آن بروز مشکلاتی همچون کاهش سفارشات و مراحل پیچیده دور زدن تحریم ها خواهد بود که در این مسیر نیز باز مشکلاتی جدید همچون گرانی و یا طولانی شدن زمان تحویل پیش می آید.

بیماران را در مسیر درمان یاری کنیم

 

برخی مسئولان و رسانه ها بر بی تاثیر بودن تحریم ها و توان کشور در تامین نیازهای داخلی از مجاری وارداتی خبر می دهند. اما واقعیت این است که هرگونه محدودیت و تحریمی قطعاً موجب کاهش سرعت خدمت رسانی و افزایش هزینه های آن می گردد. چرا که وقتی ما به لحاظ بانکی و دسترسی به منابع ارزی محدودیت داریم،قطعا نتیجه آن بروز مشکلاتی همچون کاهش سفارشات و مراحل پیچیده دور زدن تحریم ها خواهد بود که در این مسیر نیز باز مشکلاتی جدید همچون گرانی و یا طولانی شدن زمان تحویل پیش می آید.
یکی از چالش های اصلی دراین روند پر مانع،تأمین دارو و اقلام پزشکی است. خصوصاً داروهایی که برای درمان بیماری های خاص مورد استفاده قرار می گیرد و هیچگونه مشابه داخلی ندارد و حتی برخی از آنها صرفاً در انحصار کشور و یا شرکت سازنده خاصی است و خرید از آنها به سبب برخی تحریم ها و محدودیت های اقتصادی با سختی فراوان همراه است.
اما در داخل کشور شاهدیم که بیماران خاص که اکثراً دچار
سرطان های مختلف یا بیماری های عصبی و ژنتیکی هستند به سبب نبود داروهایشان دچار آسیب های جدی در امر درمان شده اند و یا کمبود دارو منجر به بازارسیاه و قیمت های نجومی در این زمینه شده و
خانواده ها را درگیر مشکلات شدید اقتصادی نموده است.
ما براین باوریم که دولت دراین حوزه دچار محدودیت است، اما اگر به گفته مسئولان هیچ مشکلی برای تأمین دارو وجود ندارد و هم به لحاظ مالی دسترسی های ارزی میسر است، پس چرا به اوضاع این بیماران خاص رسیدگی نمی شود. اگرهم مشکلات و محدودیت ها حاکم است لطفا توان بیشتری را به خرج دهند تا از مجاری مختلف امکان فراهم شدن داروی بیماران خاص میسر گردد.
این روزها شاهد تجمع برخی از این بیماران مقابل مجلس هستیم و در صحبت با برخی از خانواده های آنها مشاهده می شود که بعضاً تعادل حرکت و یا رفتاری برخی از این بیماران بهم خورده و زندگی عادی آنها مختل شده و علاوه بر آسیب به خودشان موجب مشکلات فراوان برای خانواده ها شده است.
برخی از این بیماران به سبب عدم مصرف به موقع داروهای خود دچار مرگ عضلانی می شوند و سلول های ترمیم کننده بدنشان قادر به بازسازی آن نیستند و توان حرکتی این افراد معیوب از بین
 می رود. بیان دردها و زجرهای بیماران شیمیایی،سرطانی، بیماران پروانه ای، بیماران اعصاب و روان، موجب آزردگی مخاطبان می شود و از بیان آن صرف نظر می کنیم، اما واقعیت های تلخی است که غیرقابل انکار است.
حجم مشکلات و توقعات از دولت و حکومت بالاست،اما چاره ای نیست باید این مشکلات بیان شود تا مسئولان اولویت بندی ها را مدام رصد و اصلاح کنند. نمی توان گفت که اولویت با معیشت است یا سلامت، اما هر دو از ضروریات حیات سالم و ساده مردم جامعه است. امیدواریم مسئولان سریعتر مشکلات و محدودیت های حوزه دارو و درمان را بهبود ببخشند.