آلمان:پیشنهادهای اخیر تهران قابل قبول نیست

ایران با پیشنهادات واقع بینانه به وین بازگردد؛

سخنگوی وزارت خارجه آلمان تاکید کرد که ایران با پیشنهادات واقع بینانه به وین بازگردد.

 


سخنگوی وزارت خارجه آلمان تاکید کرد که ایران با پیشنهادات واقع بینانه به وین بازگردد.
به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که پیشنهادهای ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور قابل قبول نیست.
وی افزود: برلین همچنان مایل است مسیر دیپلماتیک را در این زمینه دنبال کند اما زمان رو به اتمام است. ما پیشنهادها را با دقت و به طور کامل بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ایران تقریباً تمام سازش‌هایی را که قبلاً در ماه‌ها مذاکرات به دست آمده است، نقض کرده و زمان رو به اتمام است.این سخنگو افزود: این پیشنهادها پایه‌ای برای پایان موفقیت‌آمیز گفت‌وگوها نیست. انتظار داریم که هیئت ایرانی پس از رایزنی در تهران، با پیشنهادات واقع بینانه به وین بازگردد.