ابتلا ۲ هزار دانش‌آموز استان تهرانی به کرونا در طی دو هفته

استاندار تهران گفت: در طی دوهفته گذشته حدود ۲ هزار نفر از دانش آ‌موزان استان تهران به کرونا مبتلاء شدند.

استاندار تهران گفت: در طی دوهفته گذشته حدود ۲ هزار نفر از دانش آ‌موزان استان تهران به کرونا مبتلاء شدند.
به گزارش تابناک، محسن منصوری استاندار تهران در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان تهران اظهارکرد: حدود ۲ هزار نفر در طی دو هفته از دانش آموزان استان تهران کرونا گرفته‌اند.
وی گفت: جمعیت دانش آموزی ما در سطح استان تهران بیش از
 2 میلیون نفر است لذا متوسط ابتلاء دانش آموزان ما در سطح استان تهران پایین تر از متوسط ابتلاء عموم مردم است.
استاندار تهران بیان کرد: به طور متوسط روزی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در یک جمعیت دو میلیونی به کرونا مبتلا شده‌اند.
منصوری خاطر نشان کرد: این میزان ابتلاء در مقایسه با جمعیت
دانش ‌آموزان استان عدد بالایی نیست لذا نباید طوری آمار را بیان کنیم که باعث نگرانی مردم باشد، ولی قرار شد مسئله بررسی شود که اگر نگرانی وجود داشت تصمیم جدیدی اعمال می‌شود.