افزایش مخالفت‌ها با ریاست جمهوری «رجب طیب اردوغان» در ترکیه

بر اساس نظرسنجی یک مرکز تحقیقاتی در ترکیه ، شصت درصد شهروندان این کشور از جمله جوانان بر این باورند که سیستم ریاست جمهوری در ترکیه ناموفق است.


بر اساس نظرسنجی یک مرکز تحقیقاتی در ترکیه ، شصت درصد شهروندان این کشور از جمله جوانان بر این باورند که سیستم ریاست جمهوری در ترکیه ناموفق است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس نظرسنجی یک مرکز تحقیقاتی در ترکیه ، ۶۰ درصد شهروندان این کشور بر این باورند که سیستم ریاست جمهوری در ترکیه ناموفق است.