باید دنبال راه های بهتر عرضه هوشمند کالاهای تنظیم بازاری باشیم

شکی در این نیست که تمهیدات اخیر دولت در راستای سهمیه بندی و یا عرضه هوشمند کالاهای تنظیم بازاری در راستای کمک به معیشت مردم بوده و کسانی که از آن بهره مند شده اند رضایت داشته اند.

باید دنبال راه های بهتر عرضه هوشمند کالاهای تنظیم بازاری باشیم

شکی در این نیست که تمهیدات اخیر دولت در راستای سهمیه بندی و یا عرضه هوشمند کالاهای تنظیم بازاری در راستای کمک به معیشت مردم بوده و کسانی که از آن بهره مند شده اند رضایت داشته اند. اما یک نکته در این بین وجود دارد که متاسفانه در حال تبدیل شدن به یک رویه مدیریتی است. ما در حوزه مختلف و چرخه گسترده عرضه و تقاضا دچار ضعف هستیم و این ضعف ها باعث
بروز رانت ها و سواستفاده های مالی کلانی گشته است که با هرکدام از آنها می شد نیازهای معیشتی قشرکثیری از مردم را تأمین کرد.
اما متاسفانه ما برای درمان این درد به جای خشک کردن ریشه فساد در حال زدن شاخه و برگ های این سیستم هستیم. اینکه برای اقلام خوراکی سایت درست کنیم، برای خرید نان و آب مردم کارت صادر کنیم، برای مصرف بنزین سهمیه با کارت ملی بدهیم، برای فروش ماشین صف قرعه کشی به راه بیندازیم و با این سبک و سیاق امورات مردم را مدیریت کنیم، واقعاً در شأن این مردم و این کشور نیست.
ما مشکلی با جلوگیری از مصرف بی رویه و یا هدفمند شدن
یارانه ها در عرصه های مختلف نداریم، اما اشکال اصلی کار آنجاست که ما آلودگی سیستمی و مشکل در ساختار مدیریتی را از سرچشمه رهاکرده ایم و در پایین دست ها درحال تصفیه آب برای مصرف جامعه هستیم! این اقدامات شاید مسکنی برای درد مردم باشد، اما مشکل در جای دیگر همچنان باقی است.