تعلیق حق رای ایران اصل انصاف سازمان ملل را زیر سوال می‌برد

تعلیق حق رای ایران اصل انصاف سازمان ملل را زیر سوال می‌برد


 سازمان ملل متحد در حالی حق رای ایران را در سال جاری شمسی برای دومین بار به دلیل عدم پرداخت حق عضویت تعلیق کرده است که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در انتقالات ارزی با مشکل مواجه است و بر اساس ماده ۱۹ منشور ملل متحد، سازمان ملل باید در این موارد استثنا قائل شود.
به گزارش ایرنا، ایران از نخستین کشورهای عضو سازمان ملل متحد بوده و از پایه گذاران این سازمان محسوب می‌شود که در ۱۵ مهر ۱۳۳۳ با پذیرش منشور سازمان ملل به عضویت این سازمان درآمد. پس از پیروزی انقلاب نیز جمهوری اسلامی ایران عضوی فعال در سازمان ملل بوده است و در طول این سال ها همواره به پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل متعهد یوده است. اما در سال های اخیر ایران به دلیل تحریم های مالی و بانکی غیرقانونی آمریکا قادر به جابجایی منابع مالی خود در بانک‌های خارجی نیست و به همین خاطر از سال ۲۰۱۸ نتوانسته دیون و حق عضویت خود را به موقع به سازمان ملل پرداخت کند.