کارت واکسیناسیون برای حضور در دانشگاه‌ها اجباری است

سخنگوی وزارت علوم:

کارت واکسیناسیون برای حضور در دانشگاه‌ها اجباری استسخنگوی وزارت علوم گفت: ارائه کارت واکسیناسیون برای حضور دانشجویان در دانشگاه الزامی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا آهنچیان گفت: تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های کشور از ترم بهمن باید آموزش‌های خود را بر پایه حضوری ادامه دهند.
سخنگوی وزارت علوم ادامه داد: امتحانات پایان ترم جاری باید به همان شیوه‌ای که دانشگاه‌ها اعلام کرده بودند، برگزار شود و نباید این برنامه‌ریزی تغییر کند.
همه دانشجویان باید برای حضور در دانشگاه‌ها از ترم بهمن کارت واکسیناسیون و حداقل تزریق دوز اول واکسن کرونا را داشته باشند، در غیر اینصورت باید نتیجه تست منفی کرونا (PCR جدید) خود را در اختیار دانشگاه‌ قرار دهند تا اجازه حضور در کلاس‌های درس را
داشته باشند.