اینترنت ارتقا یابد قطعاً تحول ایجاد می شود

درمورد قرارداد بلند مدت اقتصادی با چین صحبت های بسیاری صورت گرفته است و موارد مختلفی را مطرح کرده اند. اما یکی از مباحثی که به استناد گفته های مسئولان مطرح شده است، همکاری در زمینه اینترنت و ارتباطات سیار می باشد.

اینترنت ارتقا یابد قطعاً تحول ایجاد می شود

 


درمورد قرارداد بلند مدت اقتصادی با چین صحبت های بسیاری صورت گرفته است و موارد مختلفی را مطرح کرده اند. اما یکی از مباحثی که به استناد گفته های مسئولان مطرح شده است، همکاری در زمینه اینترنت و ارتباطات سیار می باشد.
اینکه با کمک چینی ها وارد نسل جدید اینترنت شویم و زمینه افزایش توانایی های فنی آن را بالا ببریم، قطعاً گامی مثبت است و می توان امیدوار بود که در این حوزه شاهد تحولاتی در عرصه فنی و ارتباطی کشور باشیم.
اما مسئله این است که جامعه چشم به این دوخته است که مشخص شود همکاری در عرصه ارتباطات قرار است چه تحول و یا چه مدلی را برای آینده فراهم سازد. اینکه حرف از اینترنت ملی بیان می شود، و یا مشابه سازی پلتفرم های جهانی با نسخه بومی را به جای استفاده از آنها مطرح می کنیم، نوعی نگرانی را برای جامعه به وجود آورده است.
چرا که امروز با تأثر از شرایطی که کرونا بر جهان تحمیل کرده است، الگوهای زندگی مجازی و رفع نیاز و کسب درآمد از طریق اینترنت به شدت ضروری گشته و اگر در این فضا امکانات کافی برای جامعه فراهم نباشد، افراد با مشکلات فراوان مواجه می شوند.
اینکه شرکت های ارتقا دهنده و یا سرمایه گذاران چینی برای تحول در نسل های جدید اینترنتی ما اقدام کنند، مشکلی نیست. اما باید برای مردم شفاف گردد که چه کیفیتی و به چه نحوی قرار است این همکاری ها پیش برود و قرار است با این همکاری چه چیزی عاید کشور و مردم گردد.
تحول در عرصه توان اینترنتی قطعاً می تواند زمینه سازتحولات بسیاری در کشور باشد، اما برنامه ریزی در جهت مدیریت محدودکننده آن موجب نگرانی برای مردم می گردد.