آمریکا یک شهروند انگلیس را به دور زدن تحریم های ایران متهم کرد

با احتمال ۲۰ سال حبس؛

با احتمال ۲۰ سال حبس؛ آمریکا یک شهروند انگلیس را به دور زدن تحریم های ایران متهم کرد


وزارت دادگستری واشنگتن مدعی است یک شهروند انگلیس
در مشارکت با چهار تن دیگر در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، اقدام به
دور زدن محدودیت های تجاری علیه ایران کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا یکی از شهروندان انگلیس را به ارسال فناوری‌های حساس نظامی به ایران متهم کرده است.
ادعا می‌شود که «صابر فقیه» ۴۶ ساله پذیرفته که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، فناوری‌های قابل استفاده در پهپاد را به ایران منتقل کرده است.
همزمان، وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستی برای طرح اتهام
 علیه چهار تن دیگر به بهانه مشارکت در این اقدام صادر کرد.
از میان این چهار نفر، «علیرضا تقوی» ۴۶ ساله، ایرانی‌الاصل است. در حال حاضر برای متهم ردیف اول این پرونده احتمال ۲۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.