چین با بازدید کمیسیونر حقوق بشر از «سین کیانگ» موافقت کرد

روزنامه چاینا مورنینگ پست:

روزنامه چاینا مورنینگ پست: چین با بازدید کمیسیونر حقوق بشر از «سین کیانگ» موافقت کردگفته می شود چین به شرط اینکه بازدید کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل از منطقه «سین کیانگ» دوستانه و به دور از غرض ورزی سیاسی  باشد، مانعی برای انجام آن بعد از برگزاری المپیک زمستانی نمی بیند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» چین به نقل از منابع آگاه از موافقت پکن با بازدید کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل از منطقه «سین کیانگ» خبر داد.
گفته می‌شود که بازدید «میشل باشله» به شرط آنکه دوستانه و خارج از چارچوب تحقیقاتی باشد، می‌تواند بعد از اتمام المپیک زمستانی پکن در تاریخ ۲۰ فوریه (اول اسفند) انجام شود. همچنین باشله نمی‌تواند گزارشی درباره وضعیت سین کیانگ منتشر کند.