نهاده دامداران عشایری و روستایی را با ارز دولتی تأمین می‏شود

رئیس سازمان امور عشایر:

رئیس سازمان امور عشایر: نهاده دامداران عشایری و روستایی را با ارز دولتی تأمین می‏شودرئیس سازمان امور عشایر گفت:با وجود آغاز مردمی سازی یارانه های کالاهای اساسی اما همچنان در ماه های آتی نهاده مورد نیاز عشایر را با
 ارز دولتی و با همان قیمت قبلی تامین خواهیم کرد.
به گزارش سازمان امور عشایر ایران، عباس پاپی زاده با اشاره به اعلام مردم سازی یارانه های کالاهای اساسی توسط رئیس جمهور، اظهار داشت: خوشبختانه تدابیر بسیار خوبی در وزارت جهاد کشاورزی در ابعاد مختلف برای تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی صورت گرفته است.
وی افزود: با وجود اینکه هدفمندی در کالاهای اساسی در حال اجرا است اما با دستور وزیر جهاد کشاورزی همچنان در ماه های پیش رو
نهاده دامی مورد نیاز دامداران عشایری و روستایی را با ارز دولتی تقدیم این تولیدکنندگان خواهیم کرد.