بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کودکان کرمانشاه با ۱۶ تخت افتتاح شد

رئیس بیمارستان کودکان کرمانشاه:

رئیس بیمارستان کودکان کرمانشاه: بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کودکان کرمانشاه با ۱۶ تخت افتتاح شد

بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کودکان کرمانشاه با ۱۶ تخت افتتاح شد

 

رئیس بیمارستان کودکان کرمانشاه گفت: بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کودکان کرمانشاه با ۱۶ تخت افتتاح شد.
به گزارش مهر، فریبا ویسی در آئین افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کودکان دکتر محمد کرمانشاهی که با حضور استاندار کرمانشاه انجام گرفت، اظهار کرد: این بخش در فضایی به مساحت ۴۲۰ مترمربع و با ۱۶ تخت بستری و تجهیزات پزشکی مطابق با استانداردهای روز و ۲ اتاق ایزوله و اتاق‌های پشتیبان با طراحی زیبا به
بهره برداری رسید.
وی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای راه اندازی بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کودکان دکتر محمد کرمانشاهی، افزود: این بخش با اعتباری حدود ۲۶۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.
رئیس بیمارستان کودکان کرمانشاه تصریح کرد: در ابتدا تعداد تخت picu هشت تخت بود که با توجه به افزایش بار مراجعات و ریفرال بودن مرکز و بیماران در انتظار تخت ویژه در سال‌های اخیر و به ویژه در ۲ سال اخیر همزمان با شیوع کرونا نیاز به افزایش تخت‌های picu بیش از پیش محسوس بود.
ویسی بیان کرد: ماهانه حدود
 ۱۰ هزار نفر به اورژانس این بیمارستان مراجعه می‌کنند و بالغ بر یک هزار کودک نیز بستری می‌شوند.
وی گفت: این بیمارستان تنها مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های خون و آنکولژی و همچنین بیماری‌های متابولیک از قبیل دیابت، فنیل کتونوری و فلوسیتومتری استان کرمانشاه است و ۲۵ فوق تخصص و متخصص رشته‌های مختلف کودکان در این مرکز فعالیت می‌کنند.