زمینه های مختلف برای تبدیل شدن به "هاب منطقه"!

اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تقدیم به هیأت رئیسه کرده اند که در دستور کار قرار گیرد و طی آن درخواست فروش اجناس عتیقه و به قول خودشان "گنج های" اکتشافی باستانی را دارند با این هدف که ایران تبدیل به "هاب" خرید و فروش اجناس آنتیک و عتیقه در منطقه شود، ضمن اینکه برای کشور ارز آوری خواهد کرد و ردیف بودجه ای مجزا در وزارت گردشگری و میراث فرهنگی خواهد داشت!

زمینه های مختلف برای تبدیل شدن به "هاب منطقه"!

 


اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تقدیم به هیأت رئیسه کرده اند که در دستور کار قرار گیرد و طی آن درخواست فروش اجناس عتیقه و به قول خودشان "گنج های" اکتشافی باستانی را دارند با این هدف که ایران تبدیل به "هاب" خرید و فروش اجناس آنتیک و عتیقه در منطقه شود، ضمن اینکه برای کشور ارز آوری خواهد کرد و ردیف بودجه ای مجزا در وزارت گردشگری و میراث فرهنگی خواهد داشت!
واقعاً آیا ما متوجه هستیم که چه می گوییم و چه تصمیماتی
 می گیریم؟! مگر می شود پذیرفت که اجناس اکتشافی و باستانی را که شناسنامه و هویت ملی یک ملت می باشد را به حراج گذاشت که ارز آوری برای کشور داشته باشیم!؟. مشخص نیست این طرح را نمایندگان مجلس پیشنهاد داده اند یا قاچاقچیان عتیقه که طی این سال ها برای مبارزه با آنها و جلوگیری از خروج آثارملی کشور به صورت غیر قانونی، نیروهای مرزبانی و نیروی انتظامی شهید داده اند و از جانشان در این راه مایه
گذاشته اند.
اگر قصد نمایندگان و پیشنهاد کنندگان این طرح تبدیل شدن ایران به "هاب منطقه ای" است، فرصت ها و پتانسیل های فراوانی در کشور وجود دارد که متاسفانه مغفول مانده و کسی هم برای آن طرح و لایحه نداده و دغدغه ای هم برای تبدیل شدن آن به قانون وجود نداشته است. به عنوان مثال تبدیل شدن به هاب فرودگاهی، هاب ترانزیت سوخت، هاب انتقال کالا میان شمال و جنوب، شرق و غرب، هاب پزشکی و هاب های فراوان دیگر که برای هیچ یک قانونی مدون نشده است.