انگلیس توصیه‌نامه سفر اتباع خود به ایران را تغییر داد

انگلیس توصیه‌نامه سفر اتباع خود به ایران را تغییر داد


وزرات خارجه انگلیس به همه اتباع این کشور اعم از دوتابعیتی و غیر از آن توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، انگلیس توصیه سفر شهروندان خود را به ایران تغییر داده و به همه اتباع این کشور توصیه کرده از هرگونه سفر به ایران خودداری کنند. پیش از این فقط به اتباع دوتابعیتی این توصیه شده بود. وزارت خارجه انگلیس در توصیه‌نامه سفر خارجی برای اتباع بریتانیا ادعا کرد: این خطر بسیار زیاد است که اتباع بریتانیایی ممکن است خودسرانه در ایران دستگیر، بازجویی یا بازداشت شوند، خواه تابعیت دوگانه بریتانیایی-ایرانی داشته باشید یا خیر. تعدادی از ایرانیان-بریتانیایی دوتابعیتی در ایران بازداشت شده‌اند که در حال گذراندن دوره‌های حبس طولانی هستند.