"محمد بن زاید" رئیس امارات متحده عربی شد

"محمد بن زاید" رئیس امارات متحده عربی شد

 


شورای عالی فدرال امارات «محمد بن زاید» را به عنوان رئیس امارات متحده عربی انتخاب کرد.
به گزارش ایرنا،  شورای عالی فدرال امارات «محمد بن زاید» را به عنوان رئیس امارات متحده عربی انتخاب کرد.«محمد بن راشد آل مکتوم» معاون رئیس و نخست وزیر کشور امارات و حاکم دوبی بلافاصله پس از اعلام
فوت شیخ خلیفه بن زاید رئیس امارات، با «محمد بن زاید» حاکم امارت ابوظبی به عنوان رئیس کشور امارات بیعت کرد.