مرگ دومین توله یوز و ابهامات پر حسرت

شاید این چندمین مطلب در باب تولد توله یوزهای ایرانی باشد که با توجه به اهمیت آن نگارش کرده ایم. خبر تلف شدن دومین توله واقعا دردناک بود و دل همه دوستداران محیط زیست را غمدار کرد. چرا که الان تنها یکی از آنها زنده است و تمام امیدها و علاقه ها به حفظ حیات آن بستگی دارد.

مرگ دومین توله یوز  و ابهامات پر حسرت

 


شاید این چندمین مطلب در باب تولد توله یوزهای ایرانی باشد که با توجه به اهمیت آن نگارش کرده ایم. خبر تلف شدن دومین توله واقعا دردناک بود و دل همه دوستداران محیط زیست را غمدار کرد. چرا که الان تنها یکی از آنها زنده است و تمام امیدها و علاقه ها به حفظ حیات آن بستگی دارد.
گفته می شود توله تلف شده در حال انتقال به کلینیک تخصصی دامپزشکی در تهران جانش را از دست داده و قرار است طی کالبد شکافی علت مرگش مشخص شود هرچند که دیگر بی فایده خواهد بود.
اما ابهتمات فراوانی در مورد امکانات و تخصص های نگهداری این توله یوزها وجود دارد که تا پیش از این با مماشات مطرح می کردیم. اما وقتی دو توله از آنها تلف شده اند ضروریست تا مسئولان پاسخگوی اذهان عمومی باشند.
آیا واقعا این توله ها در فضای استاندار و تخصصی نگه داشته می شدند و از پرستاران تخصصی برخوردار بودند. اگر چنین است پس چرا آنها را به تهران منتقل کردند و چرا زودتر این اقدام صورت نگرفته و حتی نحوه انتقالشان به
چه صورت بوده که در راه یکی از آنها تلف شده اند.
اینها همه سئوالات و ابهاماتی است که افکارعمومی از مسئولان مربوطه دارند. اگر در پاسخ به این سئوالات قصوری وجود دارد حداقل از تمام توان خود استفاده کنند تا تنها توله باقی مانده زنده بماند.