امید بازنشستگان به حمایت دولت

درپی انتشار مصاحبه ای از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رسانه ها با این مضمون که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیأت وزیران در خصوص افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سازمان

امید بازنشستگان به حمایت دولت

 


درپی انتشار مصاحبه ای از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در  رسانه ها با این مضمون که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیأت وزیران در خصوص افزایش 10 درصدی مستمری بازنشستگان سازمان
تأمین اجتماعی را ابطال کرده است، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بلافاصله بیان داشته است:«هیأت تطبیق دارای جایگاه و اختیار ابطال مصوبه هیئت وزیران نبوده و ابطال مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان  قابل پذیرش نیست».
دراین رابطه باید اذعان داشت که دولت پس از وصول اعتراضات و مکاتبات مردمی بازنشستگان نسبت به میزان حقوق دریافتی، معاون اول خود را مامور به رسیدگی این موضوع نمود و جلسات متعددی با حضور نمایندگان
کانون های بازنشستگان و تشکل های مربوطه صورت گرفت تا تمهیداتی برای ارتقای معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شود.
اینکه هیأت تطبیق چه نظری داشته و اینکه دولت آن را نپذیرفته بحثی است که درجای خود قابل بررسی است. اما صرفاً یک نکته را باید مورد اشاره قرار داد و از مسئولان این سئوال را کرد که آیا افزایش 10درصدی حقوق یک بازنشسته با سن و سالی بالا و داشتن فرزند و عروس و داماد و نوه با این مخارج سرسام آور آیا چیز زیادی است؟!
کسانی که در جایگاه سیاست گذاری و اجرا قرار دارند باید در تصمیمات خود واقع نگر باشند و ببینند که آیا واقعاً با حقوق بازنشستگی می توان از پس مخارج زندگی برآمد. پاسخ به این سئوال می تواند راهگشای تصمیماتی همچون افزایش "10 درصدی" حقوق بازنشستگان باشد...!