صنایع غیر تحریمی را تقویت کنیم

سال های بسیاری هست که ما به دنبال جذب گردشگران خارجی برای ورود به کشورمان هستیم تا از این طریق بتوانیم درآمدهای ارزی بیشتری از صنعت توریسم به دست آوریم. اما در این راه مشکلات بسیاری داریم و برنامه های مختلفی را در نظر گرفته ایم

صنایع غیر تحریمی را تقویت کنیم

 


 

سال های بسیاری هست که ما به دنبال جذب گردشگران خارجی برای ورود به کشورمان هستیم تا از این طریق بتوانیم درآمدهای ارزی بیشتری از صنعت توریسم به دست آوریم. اما در این راه مشکلات بسیاری داریم و برنامه های مختلفی را در نظر
گرفته ایم.
هرچند که نرخ جذب گردشگری ما منفی نیست و هرسال بر اساس آمار تعداد بیشتری از گردشگران خارجی از ایران بازدید می کنند اما حرکت ما در مقابل حرکت دیگر کشورها بسیار کند و لاکپشت گونه است.
ما باید از داشته های فرهنگی و گردشگری خود به نحو خوبی استفاده کنیم و آنها را تقویت بنمائیم. چون ما منابع بسیاری در این صنعت داریم اما برای عرضه آنها به گردشگران جذابیت کافی ایجاد نکرده ایم. ایران یکی از تمدن های اولیه بشری است و ما از این بابت دست پری از آثار و ابنیه های تاریخی از سلسله های مختلفی داریم که برای هریک از آنها به تنهایی می توان موزه ای مجزا راه اندازی
 کرد.
اما می بینیم که موزه های ما هنوز آنطور که باید از فضای جذاب برای نمایش و عرضه آثار برخوردار نیستند. می دانیم که این اقدامات نیاز به بودجه های مناسب دارد اما اگر به دنبال جذب درآمدهای توریستی هستیم باید هزینه کنیم. نمی توان از ماشینی که بنزین ندارد توقع حرکت داشت.
شما موزه لوور پاریس را اگر نگاه کنید در سال 2018 به تنهایی بیش از 10 میلیون بازدیدکننده برای خود جذب کرده و بازدیدکنندگان در برخی ایام برای حضور در آن ساعت ها معطل مانده اند تا نوبت به آنها برسد.
آیا ما آثاری برای نمایش نداریم؟ یا فضایی برای نمایش نداریم؟ یا عزمی برای مدل سازی موزه هایمان براساس استانداردهای مدرن روز نداریم؟
مجموع این سئوالات مارا به اینجا می رساند که به لحاظ منابع  و آثار هنری و تاریخی چیزی کم و کسر نداریم، اما درمورد
فراهم سازی مناسب برای نمایش این آثار از خلاقیت و برنامه ریزی برخوردار نیستیم. امروزه در سراسر جهان موزه های مختلف با موضوعاتی
غیر تاریخی و حتی غیرهنری موجب جذب گردشگران خارجی شده است. ما پتانسیل های فراوانی در این حوزه برخورداریم اما به سبب نداشتن ویترین مناسب مطابق با سلایق امروزی گردشگران از قافله
عقب مانده ایم.
ما باید از ذوق هنرمندان، کارشناسان و دانشجویان و حتی جهانگردان حرفه ای برای توسعه و بروزرسانی موزه ها و دیگر داشته گردشگری خود استفاده کنیم تا بتوانیم هم ردیف کشورهای مختلف جهان در حوزه گردشگری حرکت کنیم. شاید فاصله ما با آنها قدری زیاد شده باشد، اما بنیه و پشتوانه های تاریخی ما
می تواند این کم و کسری را جبران کند. اما باید توجه بیشتری از سوی مسئولان حوزه فرهنگی و گردشگری کشورمان به این مسائل
صورت گیرد.