واشنگتن نسبت به بازگشت دوجانبه برای اجرای کامل برجام متعهد باقی می‌ماند

ادعای مقام آمریکایی:

ادعای مقام آمریکایی: واشنگتن نسبت به بازگشت دوجانبه برای اجرای کامل برجام متعهد باقی می‌ماند


نماینده آمریکا در شورای امنیت اعلام کرد که کشورش نسبت به بازگشت دوجانبه برای اجرای کامل برجام متعهد باقی می‌ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «ریچارد میل» نماینده آمریکا در شورای امنیت اعلام کرد که کشورش نسبت به بازگشت دوجانبه برای اجرای کامل برجام متعهد باقی می‌ماند.وی مدعی شد: «ما ماه‌هاست که برای به نتیجه رساندن توافق برمبنای درکی که از آن‌چه در وین مذاکره شد، آماده‌ایم. چنین توافقی از ماه مارس آماده است».این مقام آمریکایی بدون اشاره به بدعهدی‌های کشورش در قبال برجام، مدعی شد: «ولی ما تنها وقتی می‌توانیم توافق را به نتیجه رسانده و اجرا کنیم که ایران خواسته‌هایی اضافی خارج از حیطه برجام، را کنار بگذارد.»