آمریکا ۱۲ شرکت چینی را به دلیل همکاری با ایران در فهرست سیاه قرار داد

آمریکا ۱۲ شرکت چینی را به دلیل همکاری با ایران در فهرست سیاه قرار داد

 


وزارت بازرگانی آمریکا در ادامه اقدام‌های ضد ایرانی خود، اعلام کرده است که نام ۱۲ شرکت مستقر در چین را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران در فهرست شرکت‌هایی که برای آنها محدودیت‌ صادراتی وضع می‌شود، قرار داد.به گزارش ایلنا، این وزارتخانه مدعی شد که این ۱۲ شرکت مستقر در چین با اقدامات فریبکارانه قطعات الکترونیکی‌ با منشا آمریکا را به ایران صادر کرده‌اند که در نهایت باعث حمایت از بخش نظامی ایران می‌شد و به همین دلیل در فهرست سیاه قرار می‌گیرند.