افزایش بزه های خرد و تبعات سنگین آینده

چندی پیش بود که پلیس پایتخت از افزایش ۵۰ درصدی دزدی های خرد خبر داد. نکته با اهمیت خبر این بود که مرتکبین این سرقت های خرد افراد بی سابقه بودند که برای اولین بار اقدام به سرقت کرده بودند.

افزایش بزه های خرد و تبعات سنگین آینده

 

 

چندی پیش بود که پلیس پایتخت از افزایش ۵۰ درصدی دزدی های خرد خبر داد. نکته با اهمیت خبر این بود که مرتکبین این سرقت های خرد افراد بی سابقه بودند که برای اولین بار اقدام به سرقت کرده بودند.
سرقت هایی که تا پیش از این دیده نمی شد همچون سرقت نهال های کاشته شده توسط شهرداری، کندن نرده پل های عابر پیاده، بازکردن تابلوی علائم راهنمایی و رانندگی در اتوبان ها، بازکردن لامپ روشنایی معابر، بازکردن دستگیره منازل و پل های پارکینگ و درپوش فاضلاب و...!
این دزدی ها سود و عواقب سنگینی برای سارقان ندارد و بیانگر این موضوع است که این افراد صرفا در جهت تأمین مخارج معاش خود دست به این خرده سرقت ها زده اند. این وضعیت نشان دهنده ریشه دواندن فقر در لایه های مختلف جامعه می باشد. این سبک سرقت که بیشتر شامل اموال دولتی  می شود و نشانگر اقدام افراد برای رهایی از بیکاری و
بی درآمدی است.
اما نکته قابل تأمل ادامه چنین روندی است که قطعا محدود به
سرقت های خرد باقی نمی ماند و سارقین بی سابقه پس از هربار دستگیری و زندان قطعا با افراد و روش های جدیدتری در زمینه سرقت های بزرگتر و احتمالا جنایت های کیفری آشنا می شوند. تبعات بعدی عملکرد این افراد برای جامعه و خانواده آنها بسیار سنگین و بعضا غیرقابل جبران خواهد
بود.
تمام این معضلات ریشه در فقر و بیکاری دارد. نبود و کمبود درآمد دردی غیرقابل تحمل برای سرپرستان خانوار است. البته این موضوع توجیه کننده اقدامات بزهکارانه نیست، اما برای سارقین نوپا و خرد قباحت دست خالی به خانه رفتن و شرمنده خانواده بودن بیشتر از بازکردن و سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی
 است!.
ضمن اینکه دستبرد به اموال عمومی در سطح شهر نوعی
انتقام گیری و یا برداشتن سهم خود تلقی می گردد! چرا که تمایل دارند انتقام ناکامی‌های خودشان را از وضع موجود بگیرند و این  برای یک جامعه بسیار خطرناک است . یعنی کسانی که سرخورده و تحقیر می‌شوند به نوعی انتقام خود را از جهان پیرامون خود می‌گیرند که یکی از روش‌های آن ‌ها آسیب رساندن به جامعه و اموال عمومی و شخصی افراد است.
باید بپذیریم این پدیده نشانگر تنزل شدید جامعه است . یعنی در حقیقت جامعه به رده‌ای از فقر اقتصادی رسیده است که این گونه از دزدی‌ها در سطح وسیع انجام می‌شوند .  همچنین معمولا آسیب‌ها در جامعه سیستماتیک هستند و احتمال دارد یک پدیده‌ای باعث آسیب دیگری شود.
تا وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه بهبود نیابد و اشتغال و رونق اقتصادی در کشور رخ ندهد با به خط کردن تمام نیروی نظامی و انتظامی باز هم نمی توان جلوی این آسیب ها را گرفت و آن را
کاهش داد!.