تقلب برای کسب علم و دانش؟!

سازمان سنجش اعلام کرد امسال ۸۰۰ متقلب را درکنکور ۱۴۰۱ دستگیر کردند. افرادی که در سر جلسه کنکور به دنبال راه های ارتباطی با بیرون جلسه بودند و می خواستند به طریقی سئوالات را برای همدستان خود بفرستند تا جواب را بیابند و برای کنکور دهنده ارسال کنند.

تقلب برای کسب علم و دانش؟!


 

سازمان سنجش اعلام کرد امسال ۸۰۰ متقلب را درکنکور ۱۴۰۱ دستگیر کردند. افرادی که در سر جلسه کنکور به دنبال راه های ارتباطی با بیرون جلسه بودند و می خواستند به طریقی سئوالات را برای همدستان خود بفرستند تا جواب را بیابند و برای کنکور دهنده ارسال کنند.
پیش از ورود به جلسه نیز اخباری در مورد لو رفتن سئوالات و خرید و فروش آن منتشر شد که مسئولان مدعی شدند به سرعت جلوی انتشار را گرفتند. اما مشخص نشد چه تعداد به سئوالات دسترسی داشتند و چه مقدار از محتوای کنکور را با تقلب پاسخ دادند.
حال سئوالی به ژرفای هدف آموزش در کشورمان پیش می آید که چه سیستمی بر ساختار آموزش کشور حاکم است که افراد برای موفقیت در آن حاضرند به اقسام مختلف تن به تقلب و تخلف دهند و حتی حاضر
می شوند میلیون ها تومان بابت سئوالاتی بدهند که نمی دانند واقعا سئوالات کنکور هست یا نه!
از زاویه ای دیگر به این مسئله نگاه کنیم و بپرسیم از بابت رسیدن به چه منزلگاه و هدفی است که پای ثابت گران ترین و بیشترین
آگهی های تبلیغاتی در صدا و سیما و شبکه های مجازی و بیلبوردهای شهری، آموزشگاه ها و مراکز آماده سازی برای کنکور می باشند که
دم و دستگاهی به بزرگی آموزش و پرورش راه انداخته اند و درآمدهایی بیش از بودجه آموزشی کشور را از این طریق کسب می کنند.
آیا تمام این حواشی صرفا برای کسب و تعالی علم است؟!
متأسفانه معرفت و حقیقت علم و دانش در کشورمان توسط برخی فرصت طلبان که نان در گروی برگزاری رقابتی غیر اصولی در کنکور دارند، به گروگان گرفته شده تا اهداف و خواست برخی گروه ها محقق گردد.
وقتی قطار از مسیر منحرف شود قطعا مسافرین نیز از مسیر خارج می شوند و آسیب می بینند.به هیچ عنوان اقدام ۸۰۰ متقلب کنکوری توجیه پذیر نیست اما وقتی برای رسیدن به مقصد علم آموزی پول دخیل و شرط لازم موفقیت
می شود طبیعی است برخی هم به نحو دیگری فرصت طلبی و تقلب کنند.
چون ما هدف را در سیستم آموزشی غلط ترسیم کرده ایم. رفتن به دانشگاه و عبور موفقیت آمیز از سد کنکور تبدیل به غایت آموزشی
 دانش آموزان مبدل شده است و هیچ یک توجهی به بعد از کنکور ندارد و فقط پیروزی در کنکور به هر طریقی مورد توجه قرار گرفته است.
جالب تر اینجاست که اغلب کسانی هم که در این کنکور رتبه و مقام کسب
می کنند در کشور نمی مانند و جذب مراکز آموزشی و دانشگاه های خارجی می شوند! چون پس از کنکور متوجه می شوند که هدف از کسب علم چیزی ورای آن چیزی است که تا کنون گمان می کردند. متوجه می شوند که کسب علم حد مرزی ندارد که برای آن رقابت کنند بلکه بسته به تلاش و کوشش و تحقیقات و آزمایش هایی که انجام می دهند تا جایگاه علمی خود را در میان دیگر دانشجویان و دانشمندان پیدا می کنند.
اگر همچنان سیستم کنونی رقابت کنکوری مد نظر مسئولان است حداقل باید آفت ها و نحوه برگزاری آن را به گونه ای اصلاح کنند تا شاهد چنین تخلفاتی نباشیم و شرایط برای تمام متقاضیان یکسان باشد. این نارسایی های کنکور تا به حال سرنوشت جوانان بسیاری را  تغییر داده و بعضا به تباهی و حتی خودکشی کشانده است.
باید شرایطی فراهم شود که افراد بر حسب شایستگی و مهارت و توان علمی و آموزشی به صورت عملی و متمرکزتر توسط مراکز آموزشی گزینش شوند. اینکه هزاران متقاضی را به صورت سراسری و با برگه پاسخ نامه تست گزینش کنیم حاصلی جز داشته های کنونی عایدمان نخواهد شد. اینکه ۸۰۰ متقلب را دستگیر کرده ایم موفقیت محسوب نمی شود چرا مشخص نیست چند نفر دستگیر نشده اند و چه تعداد با رانت و تقلب از سد این کنکور گذشته اند.