قیمت سکه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید

در بازار آزاد تهران؛

در بازار آزاد تهران؛ قیمت سکه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیدقیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز چهارشنبه
 ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
به گزارش مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه نیم سکه ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه
۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۱۷۷۶ دلار و ۹۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۳۴۸ هزار و
 ۱۶۳ تومان است.