واشنگتن پست: سفر پلوسی به تایوان عواقب کوتاه و بلند مدت دارد

واشنگتن پست: سفر پلوسی به تایوان عواقب کوتاه و بلند مدت دارد


روزنامه واشنگتن پست با انتقاد شدید از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سرمقاله خود نسبت به پیامدهای کوتاه‌مدت و دراز‌مدت آن هشدار داد.
به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود به شدت از سفر «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان انتقاد و تاکید کرد که این سفر پیامدهایی در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد
داشت.
در این مقاله تاکید شده است که سفر پلوسی با خطر تشدید اعلان جنگ خسارت کوتاه‌مدت به همراه داشته و در دراز مدت نیز باعث افزایش فشار چین بر تایوان می‌شود.
این روزنامه نوشت: «در دوره بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، توجه نباید از اوکراین شود و خطر ظهور یک منطقه خطرناک دیگر تحریف شود».