ریاض: برای توافق، دست‌مان را به سوی ایران دراز می‌کنیم

ایسنا :نماینده دائم عربستان در اتحادیه عرب تاکید کرد که برای توافق با ایران دستمان را به سوی این کشور دراز می‌کنیم.

ریاض: برای توافق، دست‌مان را به سوی ایران دراز می‌کنیم

 


ایسنا :نماینده دائم عربستان در اتحادیه عرب تاکید کرد که برای توافق با ایران دستمان را به سوی این کشور دراز می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، عبدالرحمن الجمعه، نماینده دائم عربستان در اتحادیه عرب در حاشیه نشست این اتحادیه در کشور الجزایر در گفت‌وگو با شبکه الشرق مدعی شد که دخالت‌های ایران مانع بازگشت سوریه به آغوش کشورهای عربی است.
وی گفت که کشورهای عربی از جمله عربستان برای بازگشت سوریه میان کشورهای عربی تلاش می‌کنند و در این راستا تصمیمات عربی و بین‌المللی اتخاذ شده است.
الجمعه در ادامه گفت که ایران همسایه ما است و عربستان همواره برای رسیدن به توافق با ایران دستش به سوی این کشور دراز است؛ توافقی که به موجب آن آن چه اقدامات بی ثبات کننده ایران در کشورهای عربی می‌خواند، متوقف شود.