تحریم ۳ نهاد ایرانی توسط آمریکا به بهانه همکاری با روسیه در جنگ علیه اوکراین

تحریم ۳ نهاد ایرانی توسط آمریکا به بهانه همکاری با روسیه در جنگ علیه اوکراین

 


وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم علیه نهادهایی که در تولید یا انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نقش داشته‌اند، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از هیل، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم علیه نهادهایی که در تولید یا انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نقش داشته‌اند، خبر داد.
بر اساس این گزارش، مرکز تحقیقات صنایع هوایی «شاهد» متعلق به نیروهای مسلح ایران به‌دلیل ساخت پهپادهای انفجاری شاهد ۱۳۶ و ارسال آنها به روسیه برای استفاده علیه زیرساخت‌های شهری اوکراین مشمول تحریم می‌شوند.
دو شرکت «خدمات هوایی ساکسس FZC» و «آی جت گلوبال» نیز به‌دلیل تسهیل انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه هدف تحریم‌ قرار می‌گیرند.