برگزاری بیش از ۴٠ دوره آموزشی تخصصی برای پرسنل شهرداری اندیشه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری اندیشه،شهرداری اندیشه در اقدامی راهبردی با برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و تخصصی در جهت تقویت آگاهی پرسنل و کارکنان خود گام برداشت.

برگزاری بیش از ۴٠ دوره آموزشی تخصصی برای پرسنل شهرداری اندیشه

 

 


شهریار-برزگر
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری اندیشه،شهرداری اندیشه در اقدامی راهبردی با برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و تخصصی در جهت تقویت آگاهی پرسنل و کارکنان خود گام برداشت.
بهروز کاویانی شهردار اندیشه در این زمینه گفت:در عصر کنونی بدون تردید باید هر روز به
آگاهی ها و اطلاعات عمومی ما با مطالعه و تحقیق و پژوهش بیافزاییم ، که معتقدم بهترین روش آموزش کاربردی است.وی در ادامه افزود:در این راستا و با هدف افزایش علم و دانش کارمندان و مدیران شهرداری اندیشه تقویم آموزشی جامعی توسط واحد آموزش شهرداری و با هماهنگی‏های استانی که مجری آن جهاد دانشگاهی است تدوین و تنظیم گردید تا در نیمه دوم سال جاری بتوانیم این دوره های تخصصی را برای پرسنل برگزار نماییم.
کاویانی یادآور شد:این دوره ها در بیش از ۴٠ دوره آموزشی در حوزه های تخصصی ، اداری ، قوانین مالی شهرداری‏ها و دهیاری‏ها ، تنظیم بودجه ، برنامه ریزی، مدیریت ، شبکه و فناوری اطلاعات ، اجتماعی ، روابط عمومی ، حقوق ، سازه های شهری ، عمومی و ...
زیر نظر اساتید دانشگاهی و مجرب برای مدیران ، مسئولین و کارکنان در نظر گرفته شده تا در پایان این همکاران و پرسنل شهرداری اندیشه دو هزار ساعت آموزش جامع را بگذرانند و رکوردی را در حوزه آموزش تخصصی در تاریخ شهرداری اندیشه برجای گذاریم .
وی یادآور شد :این دوره ها در دو بخش پرسنلی و مدیران برنامه‏ریزی شده و با محوریت تقویت بنیان و اساس آگاهی و علم و دانش کارکنان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور تبیین گردیده است که امیدواریم همه عزیزان بتوانند از آن بهره کافی و کامل را ببرند.